หากคุณกำลังพบปัญหาเหล่านี้

WHAT IS YOUR PAIN

ยอดขายไม่โตเท่าที่ต้องการ

เจอคู่แข่งตัดราคา

สินค้าและบริการไม่มีความแตกต่าง

ลูกค้าสนใจแต่ไม่ตัดสินใจซื้อสักที

ไม่มีไอเดียใหม่ๆ ในการทำการตลาด

ไม่สามารถตัดสินใจได้ว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นใคร

EFFECTIVE & PRACTICAL APPROACH

EXPERIENCE SHARING

EXERCISE & WORKSHOP

ประโยชน์ที่ได้รับ

KEYS TO
TAKE AWAY

ได้แนวทางในการออกแบบกลยุทธ์การตลาดให้บริษัทเติบโตได้จริง (Growth Strategy) และเป็นการตลาดเชิงกลยุทธ์แบบ Low Resources, High Impact ที่ในประเทศไทยยังไม่มีใครสอน

เรียนรู้แก่นของการออกแบบ Marketing Strategy และทราบวิธีค้นหา Strategy VS Tactics

ไขความลับว่าทำไมลูกค้าถึงไม่ซื้อสินค้าของคุณ แล้วทำอย่างไรให้ซื้อ (ปรับใช้ได้กับทุกประเภทธุรกิจ)

เข้าใจกลยุทธ์การตลาด รวมถึงการนำไปใช้ เช่น Product Strategy, Communication Strategy, Experience Strategy และ Innovation Strategy

เพิ่มมุมมองและได้ไอเดียจากกูรูตัวจริงที่มีประสบการณ์ในการวางกลยุทธ์ให้กับหลากหลายธุรกิจ

เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจากโจทย์จริงของคุณ เมื่อเรียนจบสามารถนำแผนงานไปปฏิบัติต่อได้ทันที

มีกลุ่มปิดแบบ Exclusive ให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมี Mentor ที่คุณไม่ได้เข้าถึงได้ง่ายๆ

มี Framework ในการนำไปปฏิบัติงานต่อได้ทันที พร้อมตัวอย่างและคำแนะนำจากวิทยากรที่ทำงานแก้ปัญหาให้องค์กรต่าง ๆจริง ไม่ใช่จากแค่หนังสือ

CONTENTS AND AGENDA

เนื้อหาการอบรม

อบรมทั้งหมด 3 ครั้ง ที่โรงแรมชาเทรียม เรสซิเดนซ์ สาทร

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565

Chapter One: เรียนรู้ Core Strategy หลักคิดสำคัญ 3 ประการที่ทำให้การตลาดเติบโตได้แบบ Rocket Growth

  1. Marketing Goal เป้าหมายการตลาด ที่ชัดเจน คือจุดเริ่มต้นความสำเร็จ
  2. Strategy คือ สิ่งที่เป็นสิ่งที่ผู้บริหารต้องมี แต่การตลาดส่วนใหญ่จะพลาดจุดนี้ มาค้นหาจุดนี้ที่ทำให้คุณชนะจริง
  3. Tactics คือ แผนปฏิบัติการย่อยที่ต้องทำเพื่อสอดคล้องกับกลยุทธ์ เพื่อเติบโตหลายเท่าตัว

(ทั้งหมดคือ “แก่นการตลาด” และจะเปลี่ยนวิธีคิดของคุณโดยสิ้นเชิง)

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565

Chapter Two: เข้าใจการหา Winning Strategy ให้กับงานการตลาดของคุณ ด้วยการค้นหากล่องดำ 3 ส่วน

  1. Customers’ Needs: เราเข้าใจลูกค้าจริงหรือเปล่า ถ้าเข้าใจลูกค้า คุณจะค้นพบโอกาสทางการตลาดมากมาย
  2. Our Core Competency: จุดแข็งของเรา คืออะไร แล้วจะพัฒนาต่อได้อย่างไร
  3. Competitive landscape: การมองคู่แข่งจากมุมลูกค้า ไม่ใช่มุมของนักการตลาดเอง กุญแจหลักที่เราให้เราขยายตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Chapter Three: เข้าใจ Marketing Strategy ทั้ง 4 รูปแบบ ที่ควรทำและควรระวัง

  1. Product Strategy ค้นหากลยุทธ์ในการออกสินค้าและบริการที่ตลาดต้องการ ไม่ใช่ผลิตจากความต้องการขององค์กร
  2. Communication Strategy วิธีสร้างกลยุทธ์การสื่อสารที่ทรงพลัง และเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์ได้จริง
  3. Experience Strategy วิธีการออกแบบกลยุทธ์ด้านประสบการณ์ ที่เหนือว่าแค่สินค้าและบริการ
  4. Innovation Strategy วิธีคิดในการสร้างนวตกรรมใหม่ในองค์กร ที่สร้าง “คุณค่าใหม่” ในตลาดได้จริง

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565

Workshop :

ให้นำความรู้ที่เรียนมาทำโจทย์จริง โดยมีการวิเคราะห์ตาม Framework แล้วนำเสนอ เพื่อให้เกิด Skills ในการใช้งานจริงและเรียนรู้จากผู้บริหารจากวงการอื่น ๆ โดยมีวิทยากรคอยให้คำแนะนำเพื่อลับคมของกลยุทธ์และวิธีคิดที่ถูกต้อง

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร?

ผู้บริหารที่ดูแลงานด้านการตลาดขององค์กรขนาดใหญ่

ผู้บริหารที่รับผิดชอบด้าน Digital Platform หรือการสร้างนวัตกรรมในองค์กร

เจ้าของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีการขายสินค้าหรือบริการผ่านช่องทาง Online หรือเริ่มมีการทำ Digital Transformation ในองค์กร

ผู้บริหารงานตลาดและงานขายที่ขายสินค้า/บริการ แบบ B2B หรือ B2C

Testimonials

เสียงสะท้อนจากผู้เข้าอบรม

Like what you see? Contact us to see what type of solutions we can deploy for your business!

คุณอิสรีย์ จุลเกษม

Media Relation Manager
บริษัท เทคซอส มีเดีย จำกัด

ได้กลับมาสู่จุดเริ่มต้นคือการเข้าใจลูกค้า
นำมาพัฒนา Product & Service ประทับใจวิทยากรที่อธิบายเคส

ทำให้เข้าใจง่ายในเนื้อหาที่ลึก นำไปใช้ได้

คุณผรินทร์ สงฆ์ประชา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท นาสเกล รีเทล จำกัด

ความรักใจ Product ของเรา มันไม่ได้แก้ปัญหา
ของธุรกิจได้จริงๆ คุณบังอรช่วยสะท้อนให้เรามองเห็นสิ่งนี้

คุณสินธนันทน์ บุญยอด

Head of Digital Business Department
บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

วิทยากรมีการถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์จริง
สามารถนำไปต่อยอดเป็นกลยุทธ์ซึ่งเป็นหัวใจหลักของบริษัท

คุณภคมน ตุลยาพิศิษฐ์ชัย

ผู้อำนวยการอาวุโส – ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

Workshop ตอบโจทย์เรามากๆเพราะต้องหาจุดที่
ลูกค้าต้องการและคู่แข่งไม่มี ก่อนสร้างหรือพัฒนา
สินค้าจะมี Framework ที่นำไปออกแบบได้ Insight สำคัญมากที่สุด

คุณถนาจศักดิ์ ดวงทิพย์

Senior Manager – GRC
บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

คุณบังอรเป็นกูรูตัวจริงของวงการการตลาด
เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถจริงๆ
จะต้องแนะนำให้ท่านอื่นๆมาเรียนต่อไป

เราพร้อมจะแบ่งปันประสบการณ์ที่เรามี

ประสบการณ์จากคนที่เข้าเรียนจริง

ผู้บริหารจากหลากหลายองค์กร ได้มาแลกเปลี่ยนความรู้กัน

WHY YOU SHOULD ATTEND ROCKET GROWTH STRATEGY?

หลักสูตรนี้แตกต่างจากหลักสูตรทั่วไปอย่างไร?

ปรับเปลี่ยนมุมมองและวิธีคิดแบบ Customer Centric ซึ่งเป็นหัวใจของนักการตลาดในยุคนี้
เรียนรู้เคล็ดลับการวางแผนกลยุทธ์การตลาดที่นักการตลาดส่วนใหญ่พลาดมากที่สุด
พัฒนาทักษะการวิเคราะห์จุดแข็งและทักษะการค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า
เครื่องมือในกาสร้างนวัตกรรมใหม่ในองค์กรที่สร้างคุณค่าใหม่ในตลาดได้จริง
แบบกิจกรรมกลุ่มที่เน้นการปฏิบัติจริง ข้อมูลจริงเพื่อลับไอเดียให้คม
สอนโดยวิทยากรที่เคยทำงานอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของสินค้าและบริการมากมายและทำงานมาจริง

หลักสูตรอันดับ 1

หลักสูตรการวางกลยุทธ์การตลาด

สำหรับนักการตลาดที่ Aim High และไม่พอใจ กับ Average Results

PROMOTION

ราคาปกติ 48,000

EARLY
BIRD
35,000 THB

อบรม 23-24 พฤษภาคม 2565
Final Presentation 7 มิถุนายน 2565

“อบรมทั้งหมด 3 ครั้ง ที่โรงแรมชาเทรียม เรสซิเดนซ์ สาทร”

(สมัครก่อนวันที่ 24 เมษายน 2565)

ประวัติวิทยากร

OUR EXPERTS

วิทยากร

คุณบังอร สุวรรณมงคล

เป็น Human Insight-Based Strategist คนสำคัญในประเทศไทย

CEO and Founder
Humminbirds Consulting บริษัทที่ปรึกษาด้านการวางแผน
กลยุทธ์การตลาดผ่านการเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย โดยมีประสบการณ์การ
ทำงานให้กับหลากหลายวงการ จึงมั่นใจได้ว่าคุณจะได้เคล็ดลับและวิธี
คิดที่ถูกต้องจากคนทำงานจริง

วิทยากร

ดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล

CEO and Founder
DeOne Academy

ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ พัฒนาทักษะการขาย
และการบริหารทีมขาย ซึ่งได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้บริหารและพนักงาน
ขององค์กรชั้นนำต่างๆ ในประเทศไทยกว่า 16 ปี อีกทั้งเป็น
เจ้าของเพจชื่อดัง “ชัยพัชร์ชวนคุย”

วิทยากร

ดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล

CEO and Founder
DeOne Academy

ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ พัฒนาทักษะการขาย
และการบริหารทีมขาย ซึ่งได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้บริหารและพนักงาน
ขององค์กรชั้นนำต่างๆ ในประเทศไทยกว่า 16 ปี อีกทั้งเป็น
เจ้าของเพจชื่อดัง “ชัยพัชร์ชวนคุย”

ติดต่อสอบถาม หากมีข้อสงสัยใดๆ โทรคุยกับเราก่อนได้

คุณศุภเสริฐ | 098-424-5241

คุณพิชานันท์ | 087-715-4972

คำถามที่พบบ่อย

ตอบ : หลักสูตรเพื่อการ Upskills สำหรับการตลาดยุคใหม่ของคุณด้วยการใช้ Customer Insight ในการกำหนดกลยุทธ์การตลาด รวมถึงการสร้างทีมให้พร้อมรับมือกับการตลาดเชิงรุก ที่ตอบโจทย์ลูกค้าในปัจจุบันอย่างแท้จริง
โดยจะได้รับแนวทางต่อไปนี้จากหลักสูตร
• ได้แนวทางในการออกแบบกลยุทธ์การตลาดให้บริษัทเติบโตได้จริง (Growth Strategy)
• เรียนรู้แก่นของการออกแบบ marketing strategy และทราบวิธีค้นหา Strategy VS Tactics
• เข้าใจกลยุทธ์การตลาดทั้ง Product Strategy, Communication Strategy และ Innovation Strategy
• เพิ่มมุมมองและได้ไอเดียจากกูรูตัวจริงที่มีประสบการณ์ในการทำกลยุทธ์ให้กับหลากหลายธุรกิจ
• เรียนจบมีแผนงานเบื้องต้นไปปฏิบัติต่อได้เลย สามารถฝึกลงมือวางแผนจริงจากโจทย์ที่กำลังทำงาน
• มีกลุ่มปิดให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และปรึกษาได้มี Mentor ที่คุณไม่ได้เข้าถึงได้ง่ายๆ
ตอบ : 3E
Effective and Practical Approach
• พบกับลายแทงขุมทรัพย์ด้านการตลาดที่จะทำให้คุณเกิด Aha Moment ที่นำไปสู่การเติบโตทางธุรกิจ
Experience sharing
• ได้ Big Ideas และวิธีคิดจากกูรูที่มีประสบการณ์จริงในการวางแผนกลยุทธ์ให้กับบริษัทชั้นนำในประเทศไทย รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อเรียนรู้กับเพื่อนในวงการอื่นๆ
Exercise and Workshop
• เน้นกรณึศึกษาจริง ที่ทำให้คุณเข้าใจแต่ละวิธีคิด เพื่อเห็นเส้นทางไปต่อยอดสร้างการเติบโตของธุรกิจของุคณได้
ตอบ : หลักสูตรนี้แตกต่างจากหลักสูตรทั่วไปในท้องตลาดอย่างสิ้นเชิง เพราะว่า
• หลักสูตรนี้ คุณบังอร ออกแบบมาจากประสบการณ์ในการแก้ปัญหาและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับองค์กรมากมายมา 20 ปี เหมือนคุณได้เรียนลัด และเห็นความลับว่าทำไมลูกค้าซื้อหรือไม่ซื้อของคุณ
• เราเน้นสอนที่วิธีคิด ไม่ใช่แค่การใช้เครื่องมือทางการตลาดเล็กๆน้อยๆที่ไม่ได้แก้ปัญหาจริง
• เรามีกรณีศึกษาและตัวอย่างหลากหลาย จากการทำงานจริง ไม่ใช่จากหนังสือหรือจากอินเตอร์เน็ต
• รวมถึงการลงมือทำ case จริง โดยเฉพาะในวันสุดท้าย เพื่อให้คุณได้เข้าใจวิธีการใช้งานจริง แล้วนำไปเปลี่ยนแปลงธุรกิจของคุณ
ตอบ : ได้ 3 ข้อหลักคือ
1. Strategic Thinking เข้าใจเรื่องกลยุทธ์และนำไปปรับใช้กับองค์กรของตัวท่านเองได้ โดน Mentor จะช่วยลับคมและตอบคำถามในห้องเรียน
2. เข้าใจหลักคิดสำคัญที่เรียกว่า Winning Strategy โดยมาจาก 3 กล่องดำ คือ วิเคราะห์ลูกค้า วิเคราะห์ธุรกิจเราเอง และ วิเคราะห์คู่แข่ง แล้วจึงค้นหากลยุทธ์ที่คุณจะชนะ ซึ่งนักการตลาดส่วนใหญ่ไม่ได้วางแผนกลุทธ์ไว้ก่อนทำตลาดจริง ทำให้ใช้ทรัพยากรมาก (คือ คน เงิน เวลา) แต่ผลลัพธ์น้อย ถ้าคุณเข้าใจเรื่องกลยุทธ์ คุณจะมีวิธีคิดที่ต่างจากเดิมโดยสิ้นเชิงและสร้างผลลัพธ์ใหม่ในองค์กรได้
3. ทำให้ผู้บริหารนำความรู้กลับไปวางแผนและออกแบบกลยุทธ์ของบริษัทตัวเองได้จากการได้ลองทำจริงในชั้นเรียน
ตอบ : Winning Strategy Model ที่คุณบังอรได้ตกผลึกจากประสบการณ์การดูแลลูกค้าหลากหลายวงการมาร่วม 20 ปี โดยการลงมือทำจริงมากแล้ว แต่นำมาสื่อสารทำให้ง่าย มีตัวอย่างประกอบ และเป็นผลประโยชน์ต่อผู้เรียนมากที่สุด

• โดย Winning Strategy โดยมาจาก 3 กล่องดำ คือ วิเคราะห์ลูกค้า วิเคราะห์ธุรกิจเราเอง และ วิเคราะห์คู่แข่ง แล้วจึงค้นหากลยุทธ์ที่คุณจะชนะ ซึ่งนักการตลาดส่วนใหญ่ไม่ได้วางแผนกลุทธ์ไว้ก่อนทำตลาดจริง ทำให้ใช้ทรัพยากรมาก (คือ คน เงิน เวลา) แต่ผลลัพธ์น้อย ถ้าคุณเข้าใจเรื่องกลยุทธ์ คุณจะมีวิธีคิดที่ต่างจากเดิมโดยสิ้นเชิงและสร้างผลลัพธ์ใหม่ในองค์กรได้
ตอบ : • ผู้บริหารที่ดูแลงานด้านการตลาดแขนงต่างๆในระดับ Manager/ Director เป็นต้นไป และอยู่ในองค์กรขนาดใหญ่
• ผู้บริหารที่ดูแลด้านดิจิตอล หรือการสร้างนวัตกรรมในองค์กร เช่น แพลตฟอร์ม เวปไซต์ หรือ แอฟพลิเคชั่น โซลูชั่นประเภทต่างๆ ขององค์กร
• เจ้าของกิจการที่อยากเติบโตแบบก้าวกระโดด ด้วยการหาวิธีคิดที่ถูกใหม่ ที่ถูกต้อง
• สามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งธุรกิจ B2B และ B2C
ตอบ : จริงๆแล้วการตลาดนั้นกว้างมาก แต่สิ่งที่เราสอนคือแก่นของการตลาดจริง เป็นหลักสูตรสำหรับการเข้าใจและวางกลยุทธ์การตลาด ที่เป็นเหมือนเข็มทิศในการทำงาน ก่อนออกไปจับปลาในมหาสมุทรอันกว้างใหญ๋ หากเข้าใจส่วนนี้ไม่ลึกซึ้งแต่ไปลงมือทำการตลาดทันที จะทำให้เสียทรัพยากร คน เงิน เวลา ไปผิดจุด
ตอบ : ไม่จำเป็น เพราะเราจะสอนให้เข้าใจแก่นของการตลาดใหม่เช่นกัน
ตอบ : หลักสูตรที่ผ่านมาได้รับการตอบรับดีมากๆ และทุกคนบอกว่าอยากทำได้จริงแบบที่เรียนมา เราจึงมีอีกหนึ่งวัน โดยให้นำโจทย์จริงของเพื่อนๆในกลุ่ม ไปลองวิเคราะห์และค้นหากลยุทธ์จริง เพื่อให้ทุกคนได้ทั้งความรู้และปฎิบัติจริงได้
ตอบ : เหมาะค่ะ จริงๆแล้วการทำกลยุทธ์การตลาดสามารถใช้ได้กับทุกธุรกิจค่ะ เพราะเราเชื่อว่าการตลาดคือการส่งมอบคุณค่าในสายตาของลูกค้า ดังนั้นไม่ว่างานแบบไหนผู้ซื้อและผู้ตัดสินใจ ต้องเห็นคุณค่าของสินค้าและบริหารเราก่อน จึงจะเกิดยอดขายได้จริง
ตอบ : คำถามนี้มีถามบ่อยในคลาสนี้เลยคะ เรามีวิธีชนะตลาด Red ocean ด้วย ตอบคำถามนี้ได้เลย ปกติในคลาสมีคำถามมากมายและวิทยากรของเราตอบได้หมด ถ้าเป็นเรื่องการตลาดนะคะ อันนี้เป็นสิ่งที่ผู้เรียนในรุ่นก่อนชอบมาก เรื่องการตอบคำถามของวิทยากรที่รู้จริง
ตอบ : ยิ่งมีงบน้อยยิ่งแนะนำให้เรียนค่ะ เพราะการวางแผนที่ดีจะทำให้เราใช้งบประมาณแบบมีประสิทธิภาพ เพราะกลยุทธ์ คือ การหาทิศทางในการทำการตลาดแบบใช้ทรัพยากรน้อย แต่ได้ผลมาก ปัญหาของงานการตลาดคือ หลายครั้งเราเดาสุ่มไปเรื่อยๆ และไม่เจอทางที่ใช่ของธุรกิจเรา การมีเข็มทิศคือเรื่องสำคัญมาก ในหลักสูตรนี้จะเน้นวิธีคิดเหล่านี้เลยค่ะ
© 2021 DeOne Created with by Bluewhaledigital. All Right Reserved

At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.

Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)